Move. Zichtbaar beter
Home Koplampen Acterlichten Specials Leveranciers contact end
Disclaimer

MOVE besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen.
MOVE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MOVE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel MOVE alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MOVE niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOVE.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van MOVE, welke geen eigendom zijn van MOVE, maar zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van MOVE. Hoewel MOVE uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MOVE worden onderhouden wordt afgewezen..
Kruitbosch H.O. Louis Verwimp B.V. Wagelaar Enschede Peter van Wijk Odice Juncker Bikeright Hartje TEHAVA Aalten BV Hei Bike
Smart produceerd Move voor Duis Cycle Products B.V.   Download Move Brochure